Vzdělávací kurz zdravotní TV

Pro pedagogické pracovníky

Teorie i praktická cvičení

Program orientovaný na mládež

Vyzkoušíte si množství sportovního náčiní

Kvalifikovaní lektoři

Tradice od roku 1996

Kurz zdravotní tělesné výchovy pro pedagogické pracovníky

zada.jpgKurz zdravotní tělesné výchovy pro pedagogické pracovníky je určen zájemcům o problematiku oslabení pohybového systému a jeho nápravy. Odpovědným lektorem je PaedDr. Petra Dobešová. Hlavním cílem je vybavit absolventy hlubšími znalostmi a praktickými dovednostmi z oblasti zdravotně orientované tělesné výchovy pro potřeby základních a středních škol všech typů. Zváni jsou také zájemci mimo oblast školství, kteří využíjí nejnovějším trendy výchovy ke zdraví ve sportovních oddílech, klubech aj.

Úspěšní absolventi z řad pedagogických pracovníků (definice pedagogického pracovníka) obdrží licenci - osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu. Náplň kurzu viz dole.

Důležité informace:

Akreditace instituce: Akreditace vzdělávací instituce - Č.j.: MSMT-39245/2020-1. Kopie rozhodnutí MŠMT ČR je zde.
Akreditace programu: Akreditace vzdělávacího programu - Č.j.: MSMT-32510/2020-4-829. Kopie rozhodnutí MŠMT ČR je zde.
Místo konání: Havířov, Ostrava
V ceně: Kurzovné, nájem výukových a sportovních prostor, půjčovné sportovních potřeb, literatura, občerstvení. V ceně není zahrnuta doprava, ubytování a strava, budou námi zajištěny po dohodě.
Cena: 4 999 Kč
Termín: Kurz proběhne ve dvou prodloužených víkendech: 1.-3.4.2022 a 22.-24.4.2022. Začátek je vždy v pátek odpoledne v Ostravě.
Přihlášky: Možnost přihlášení a termíny na sezónu 2023 budou aktualizovány.
   

Obsahová náplň kurzu:

Kurz zdravotní tělesné výchovyTeorie a praxe je zaměřena především na oslabení pohybového systému, zejména na funkční oslabení hybného systému ve smyslu vadného držení těla u dětí a mládeže. Základní teoretické znalosti jsou doplněny cíleným praktickým cvičením, které je základem vyrovnávacích a kompenzačních cvičení v hodinách tělesné výchovy. V rámci prevence jsou zařazeny témata týkající se „školy zad“ a kompenzace statické zátěže zejména v sedu.

Praktická cvičení vycházejí z nových neurofyziologických poznatků, ale nezabývají se jen nejnovějšími moderními trendy, naopak vycházejí ze základních gymnastických cvičení, která jsou obohacena o zábavnou formu nebo netradiční náčiní. 

Výukový program je orientován na mládež, s přihlédnutím ke kondičním předpokladům, věkovým zvláštnostem a nejčastěji se vyskytujícím funkčním oslabením pohybového systému. Učební program by měl splňovat osnovy a potřeby nejen zdravotní tělesné výchovy, ale odpovídat nejnovějším trendům výchovy ke zdraví, které jsou dány novými Rámcově vzdělávacími programy.

Přihlaste se
k odběru novinek