Znění definice pedagogického pracovníka

Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Přímou pedagogickou činnost vykonává:

  • Učitel
  • Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vychovatel
  • Speciální pedagog
  • Psycholog
  • Pedagog volného času
  • Asistent pedagoga
  • Trenér
  • Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně
  • Vedoucí pedagogický pracovník
Přihlaste se
k odběru novinek